Kaupunki tekee sähkökentän Töölönlahdelle maanantaina

Töölönlahti Olympiastadionin tornista nähtynä vuonna 2014.

 

Kaupunki selvittää uuuta merenpohjan kunnostustapaa Töölönlahdella.

 

Töölönlahdelle asennetaan laitteisto, jonka kykyä hajottaa pohjasedimentistä orgaanisia haitta-aineita kuten PAH-yhdisteitä ja öljyä tutkitaan. Menetelmän avulla voitaisiin merisedimenttien kunnostuksessa mahdollisesti välttää laajat ruoppaukset, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Tutkimuslautat asennetaan Töölönlahdelle maananataina 14.8. iltapäivällä.

Tutkimushankkeella on tarkoitus selvittää, miten maaperäkunnostuksessa aikaisemmin käytetty menetelmä vaikuttaa pilaantuneisiin merisedimentteihin ja lahden rehevöitymiseen.

”Menetelmä on ollut käytössä maa-alueilla ja sen avulla on pystytty kunnostamaan pilaantuneita kohteita. Laitteisto tuottaa käsiteltyyn kohteeseen heikon sähkökentän, jonka on maaperässä todettu kiihdyttävän haitta-aineiden hajoamista. Nyt tarkoituksena on selvittää miten menetelmä toimii vesiympäristössä”, Iisak Lusua Eko Harden Technologies Oy:stä kertoo.

Lue lisää hankkeesta kaupungin tiedotteesta:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/toolonlahti-110817?pd=v

 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi